Proizvodi

Upoznajte naše proizvode. Mediteranska tradicija spojena u naslijeđu Dalmacije i Sicilije temelj je naših proizvoda.
Briga i poštovanje prema moru te ribolovnim ciklusima motiviraju nas na stalno podizanje kvalitete poslovanja.