Lokalni ribari s kojima surađujemo svako nam jutro garantiraju najbolji ulov iz Jadranskog mora.